Genius Loci a sprawy kazimierskie

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Genius Loci zyskało status strony w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z dnia 24 stycznia 1983 r., Nr Kl.IV-5349/1/83, wznawiającą decyzję Nr KL.V-7/59/66 z dnia 13 sierpnia 1966 r. w sprawie wpisania do rejestru zabytków pod pozycją A/46 obszaru miasta Kazimierza Dolnego. Teraz z niecierpliwością czekamy na dokumenty, w oparciu o które Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wszczął rzeczone postępowanie administracyjne.

Dopuszczenie do postępowania daje gwarancję, że nasze stanowisko zostanie wzięte pod uwagę w ostatecznej decyzji. Liczymy oczywiście, że rozstrzygniecie będzie korzystne dla naszego miasteczka. Jeśli jednak okazałoby się, że obszar Kazimierza Dolnego zniknie z rejestru zabytków, będzie nam przysługiwało prawo do skorzystania z trybu odwoławczego.

Z innych bieżących spraw, w które nasze Stowarzyszenie jest bezpośrednio zaangażowane, wspomnieć należy przypadek „rotacyjnego”. Wydawało nam się, że indywidualna zmiana planu zagospodarowania przestrzennego upadła 11 października 2018 roku, kiedy radni w głosowaniu imiennym niemal jednogłośnie (jedynie przy dwóch głosach wstrzymujących się) odrzucili propozycję zmiany planu. Nic z tych rzeczy. Nowy burmistrz, mimo dezaprobaty wobec poczynań poprzednika, wyrażonej zresztą na etapie kampanii wyborczej, przygotował kolejny projekt uchwały. Póki co nie zyskał on akceptacji Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Jeszcze raz podkreślę, że przy obecnych zapisach studium uwarunkowań przeprowadzenie zmiany planu sankcjonującej powstałe „dzieło architektoniczne”, jest dalece wątpliwe pod względem prawnym.

KW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.