Aktualności

156. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

W dniu dzisiejszym na mszy św. o godz. 10.30 wspominaliśmy Powstańców Styczniowych. Od lat, dzięki inicjatywie księdza Proboszcza Tomasza Lewniewskiego, kultywujemy wydarzenia z 1863 roku, które odcisnęły piętno także na losach naszego miasteczka. Po mszy św. złożono wieńce i znicze pod tablicą poświęconą księdzu Mateuszowi Serwińskiemu oraz przy płycie Powstańców Styczniowych na dawnym cmentarzu u […]

Read More
Aktualności

Z rotacyjnym na razie po staremu

Specjalnie na zmianę jakościową nowych rządów w urzędzie nie liczyłem, ale przynajmniej miałem nadzieję, że pewne dyskusyjne sprawy uda się wyjaśnić. Niestety nic z tych rzeczy, przynajmniej dotychczas. Sprawą rotacyjnego zaczęliśmy się zajmować jeszcze w 2017 roku. Wiemy doskonale – pierwszy wieżowiec w Kazimierzu, dziwne decyzje burmistrza i rady poprzedniej kadencji. Całe szczęście z tych […]

Read More
Aktualności

Radny Krzysztof Nieradka: o budżecie Kazimierza Dolnego na 2019

Szanowni Mieszkańcy gminy Kazimierz Dolny, postanowiłem podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami dotyczącymi uchwalonego budżetu na 2019 rok. Refleksje te są wynikiem mojego dogłębnego analizowania dokumentu, który został przedstawiony Radzie Miejskiej jeszcze przed zwołaniem posiedzenia połączonych komisji Rady Miejskiej. Podczas posiedzenia komisji Radni nanieśli swoje uwagi. Dobrą praktyką powinno być naniesienie tych uwag i powtórne […]

Read More
Aktualności

Czy jest szansa na zmianę w kwestii programu opieki nad zwierzętami na 2019 rok?

Radny Krzysztof Nieradka niestrudzenie zabiega o sensowny „Program opieki nad zwierzętami” na 2019 rok. Dokument taki dla każdej gminy jest obligatoryjny. Ważne, żeby nie był tylko zwykłym papierem, leżącym na półce magistratu, lecz żeby spełniał swoje funkcje najlepiej, jak to możliwe. Dotychczasowa placówka, z którą gmina współpracowała jest kontrowersyjna i pozostawia wiele do życzenia. Niedawno […]

Read More
Aktualności

Pamięci rodziny Góreckich

Dziś o 10.00 w kazimierskiej Farze miała miejsce piękna uroczystość poświęcenia tablicy ku czci i pamięci rodziny Góreckich, która przez ponad dwa lata niemieckiej okupacji ukrywała w swoim niewielkim gospodarstwie na Górach, 7 osób narodowości żydowskiej. Historia ta jest nieznana wśród mieszkańców Kazimierza. Wychodzi dopiero z mroków niepamięci czy niewiedzy w dużej mierze dzięki Pani […]

Read More
Aktualności

Co nas czeka na najbliższej sesji Rady Miejskiej? Najważniejsze ustalenia z posiedzenia komisji.

Podczas obrad połączonych komisji przybliżono profilaktykę i rozwiązywanie problemów przeciwalkoholowych. Z koncesji alkoholowych do miasta wpływa ok. 310.000 zł. Z tej puli tylko 125.000 jest przeznaczone na działania w ramach otwartych konkursów, w których mogą o pieniądze starać m.in. organizacje pozarządowe. Niestety, pieniądze te są trudno osiągalne dla świetlic wiejskich, ponieważ po pierwsze – nie […]

Read More
Aktualności

Co z bezdomnymi zwierzętami? Interpelacja radnego Krzysztofa Nieradki

Postanowiliśmy zamieszczać na niniejszej stronie treść interpelacji poszczególnych radnych. Mimo że nowa Rada Miejska funkcjonuje dopiero drugi miesiąc, radni już zaczęli intensywną pracę, co cieszy! Krzysztof Nieradka złożył już kilka interpelacji. Poniżej przedstawiamy treść jednej z nich, oczekując na odpowiedź od burmistrza.   Interpelacja do Burmistrza Kazimierza Dolnego W związku ze zbliżającym się terminem (1 […]

Read More
Aktualności

Projekt budżetu na 2019 rok

Nareszcie, choć z ponad dwutygodniowym poślizgiem na stronach BIP zamieszczono projekt budżetu gminy na 2019 rok. Na zarządzeniu z dnia 13 listopada widnieje jeszcze podpis burmistrza Andrzeja Pisuli. Nie wiem oczywiście czy Pan Pisula konsultował projekt budżetu ze swoim następcą. Obiektywnie patrząc takie posunięcie jest czymś oczywistym. Wiemy jednak doskonale, że emocje często biorą górę […]

Read More